BRAKES/FRONT BRAKES for 2008 Toyota Solara

Select FRONT BRAKES Part

2008 Toyota Solara

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
1 90080-17238 90080-17238 / Axle Nut

Axle Nut, LEFT

$8.19 $6.14
1 90080-17238 90080-17238 / Axle Nut

Axle Nut, RIGHT

$8.19 $6.14
2 43512-08040 43512-08040 / Rotor

Rotor, LEFT

$76.05 $57.04
2 43512-08040 43512-08040 / Rotor

Rotor, RIGHT

$76.05 $57.04
2 43512-08040 43512-08040 / Rotor

SOLARA

$76.05 $57.04
3 47730-08030 47730-08030 / Caliper

Caliper, RIGHT

$370.30 $277.73
3 47750-08030 47750-08030 / Caliper

Caliper, LEFT

$370.30 $277.73
3 47730-08030 47730-08030 / Caliper

SOLARA; RIGHT

$370.30 $277.73
3 47750-08030 47750-08030 / Caliper

SOLARA; LEFT

$370.30 $277.73
4 47721-08020 47721-08020 / Caliper Support

Carrier, LEFT

$126.80 $95.10
4 47721-08020 47721-08020 / Caliper Support

Carrier, RIGHT

$126.80 $95.10
5 47782-06110 47782-06110 / Splash Shield

Splash Shield, LEFT

$32.96 $24.72
5 47781-06110 47781-06110 / Splash Shield

Splash Shield, RIGHT

$32.96 $24.72
5 47782-06110 47782-06110 / Splash Shield

Backing Plate

SOLARA; LEFT

$32.96 $24.72
5 47781-06110 47781-06110 / Splash Shield

Backing Plate

SOLARA; RIGHT

$32.96 $24.72
6 90080-11429 90080-11429 / Splash Shield Bolt

Splash Shield Bolt, LEFT

$0.89 $0.67
6 90080-11429 90080-11429 / Splash Shield Bolt

Splash Shield Bolt, RIGHT

$0.89 $0.67
7 04465-08030 04465-08030 / Brake Pads

$99.00 $74.25
7 04465-08030 04465-08030 / Brake Pads

Front Pads

SOLARA

$99.00 $74.25
8 43502-AA021 43502-AA021 / Hub Assembly

Hub, RIGHT

3.3 LITER

$154.69 $116.02
8 43502-AA021 43502-AA021 / Hub Assembly

Hub, LEFT

3.3 LITER

$154.69 $116.02
9 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud

Wheel Stud, LEFT

$4.17 $3.13
9 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud

Wheel Stud, RIGHT

$4.17 $3.13
10 90080-36193 90080-36193 / Bearing

Bearing, LEFT

$91.28 $68.46
10 90080-36193 90080-36193 / Bearing

Bearing, RIGHT

$91.28 $68.46
11 90520-77001 90520-77001 / Bearing Snap Ring

Bearing Snap Ring, LEFT

$6.38 $4.79
11 90520-77001 90520-77001 / Bearing Snap Ring

Bearing Snap Ring, RIGHT

$6.38 $4.79
12 43246-28020 43246-28020 / Wheel Bearing Dust Shield

Deflector, LEFT

$17.04 $12.78
12 43246-28020 43246-28020 / Wheel Bearing Dust Shield

Deflector, RIGHT

$17.04 $12.78
13 90947-A2027 90947-A2027 / Flex Hose

Brake Hose, RIGHT

$76.08 $57.06
13 90947-A2028 90947-A2028 / Flex Hose

Brake Hose, LEFT

$76.08 $57.06
13 90947-A2027 90947-A2027 / Flex Hose

SOLARA; RIGHT

$76.08 $57.06
13 90947-A2028 90947-A2028 / Flex Hose

SOLARA; LEFT

$76.08 $57.06
14 89542-06010 89542-06010 / Front Speed Sensor

ABS Sensor, RIGHT

$267.44 $200.58
14 89543-06010 89543-06010 / Front Speed Sensor

ABS Sensor, LEFT

$267.44 $200.58
14 89542-06010 89542-06010 / Front Speed Sensor

SOLARA; RIGHT

$267.44 $200.58
14 89543-06010 89543-06010 / Front Speed Sensor

SOLARA; LEFT

$267.44 $200.58
No. Part # Part # / Description List Price Price
N/A 47731-08020 47731-08020 / Caliper Piston

SOLARA

$53.59 $40.19
No. Part # Part # / Description List Price Price
N/A 04478-08100 04478-08100 / Overhaul Kit

SOLARA

$63.49 $47.62