BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2005 Toyota Avalon

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

2005 Toyota Avalon

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
1 43502-AA021 43502-AA021 / Hub Assembly

Hub, LEFT

$156.43 $114.74
1 43502-AA021 43502-AA021 / Hub Assembly

Hub, RIGHT

$156.43 $114.74
2 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud

Wheel Stud, RIGHT

$4.25 $3.12
2 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud

Wheel Stud, LEFT

$4.25 $3.12
3 90080-36193 90080-36193 / Bearing

Wheel Bearing, RIGHT

$104.73 $76.81
3 90080-36193 90080-36193 / Bearing

Wheel Bearing, LEFT

$104.73 $76.81
4 90520-77001 90520-77001 / Bearing Snap Ring

Wheel Bearing Snap Ring, RIGHT

$6.47 $4.75
4 90520-77001 90520-77001 / Bearing Snap Ring

Wheel Bearing Snap Ring, LEFT

$6.47 $4.75
5 43246-28020 43246-28020 / Wheel Bearing Dust Shield

Dust Seal, RIGHT

$17.21 $12.63
5 43246-28020 43246-28020 / Wheel Bearing Dust Shield

Dust Seal, LEFT

$17.21 $12.63
6 43512-08040 43512-08040 / Rotor

Rotor, RIGHT

$76.17 $55.86
6 43512-08040 43512-08040 / Rotor

Rotor, LEFT

$76.17 $55.86
6 43512-08040 43512-08040 / Rotor

AVALON

$76.17 $55.86
7 90080-17238 90080-17238 / Axle Nut

Axle Nut, RIGHT

$9.40 $6.89
7 90080-17238 90080-17238 / Axle Nut

Axle Nut, LEFT

$9.40 $6.89
8 47730-08030 47730-08030 / Caliper

Caliper, RIGHT

$370.07 $271.44
8 47750-08030 47750-08030 / Caliper

Caliper, LEFT

$370.07 $271.44
8 47730-08030 47730-08030 / Caliper

AVALON; RIGHT

$370.07 $271.44
8 47750-08030 47750-08030 / Caliper

AVALON; LEFT

$370.07 $271.44
9 47721-08020 47721-08020 / Caliper Support

Caliper Support, LEFT

$128.03 $93.90
9 47721-08020 47721-08020 / Caliper Support

Caliper Support, RIGHT

$128.03 $93.90
10 04465-08030 04465-08030 / Brake Pads

$99.00 $72.47
10 04465-08030 04465-08030 / Brake Pads

Front Pads

AVALON

$99.00 $72.47
11 47781-08020 47781-08020 / Splash Shield

Splash Shield, RIGHT

$30.40 $22.30
11 47782-08020 47782-08020 / Splash Shield

Splash Shield, LEFT

$30.40 $22.30
11 47781-08020 47781-08020 / Splash Shield

Backing Plate

AVALON; RIGHT; TO 2/06

$30.40 $22.30
11 47782-08020 47782-08020 / Splash Shield

Backing Plate

AVALON; LEFT; TO 2/06

$30.40 $22.30
12 89542-07030 89542-07030 / ABS Sensor Wire

ABS Sensor Wire, RIGHT

$245.43 $180.01
12 89543-07030 89543-07030 / ABS Sensor Wire

ABS Sensor Wire, LEFT

$245.43 $180.01
12 89543-07030 89543-07030 / ABS Sensor Wire

Front Speed Sensor

AVALON; LEFT

$245.43 $180.01
12 89542-07030 89542-07030 / ABS Sensor Wire

Front Speed Sensor

AVALON; RIGHT

$245.43 $180.01
13 90947-A2012 90947-A2012 / Flex Hose

Brake Hose, LEFT

$82.40 $60.44
13 90947-A2011 90947-A2011 / Flex Hose

Brake Hose, RIGHT

$82.40 $60.44
13 90947-A2011 90947-A2011 / Flex Hose

AVALON; RIGHT

$82.40 $60.44
13 90947-A2012 90947-A2012 / Flex Hose

AVALON; LEFT

$82.40 $60.44
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 44050-07020 44050-07020 / Actuator Assembly

W/SKID CONTROL, W/O LASER CRUISE

$1,617.12 $1,380.86
1 44050-07030 44050-07030 / Actuator Assembly

W/SKID CONTROL, W/LASER CRUISE

$1,617.12 $1,380.86
1 44050-07020 44050-07020 / Actuator Assembly

Modulator Valve

AVALON; W/STABILITY CONTROL; W/O RADAR CRUISE CONTROL

$1,617.12 $1,380.86
1 44050-07030 44050-07030 / Actuator Assembly

Modulator Valve

AVALON; W/STABILITY CONTROL; W/RADAR CRUISE CONTROL

$1,617.12 $1,380.86
2 44590-07020 44590-07020 / Actuator Assembly Bracket

W/SKID CONTROL

$60.48 $44.36
3 44546-42090 44546-42090 / Actuator Assembly Cushion

W/SKID CONTROL

$8.22 $6.03
4 44545-42090 44545-42090 / Actuator Assembly Bolt

W/SKID CONTROL

$8.22 $6.03
5 89183-60020 89183-60020 / Yaw Rate Sensor

Yaw Sensor

W/SKID CONTROL

$365.37 $311.99
5 89183-60020 89183-60020 / Yaw Rate Sensor

AVALON

$365.37 $311.99
6 89544-48010 89544-48010 / Rear Speed Sensor

Sensor, LEFT

W/SKID CONTROL, SKID CONTROL

$168.17 $143.61
6 89544-48010 89544-48010 / Rear Speed Sensor

Sensor, RIGHT

W/SKID CONTROL, SKID CONTROL

$168.17 $143.61
6 89544-48010 89544-48010 / Rear Speed Sensor

AVALON

$168.17 $143.61
7 89245-07020 89245-07020 / Angle Sensor

Sensor

W/SKID CONTROL, STEERING

$400.73 $293.92
8 86652-04010 86652-04010 / Buzzer Switch

Warning Buzzer

W/SKID CONTROL, SKID CONTROL

$56.60 $41.52
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 44050-07010 44050-07010 / Actuator Assembly

W/O SKID CONTROL

$1,238.09 $1,057.20
1 44050-07010 44050-07010 / Actuator Assembly

Modulator Valve

AVALON; W/O STABILITY CONTROL

$1,238.09 $1,057.20
2 44590-07010 44590-07010 / Actuator Mount Bracket

Actuator Assembly Bracket

W/O SKID CONTROL

$39.97 $29.32
No. Part # Part # / Description List Price Price
layer_8 88263-21010 88263-21010 / Relay Box Relay

Relay

AVALON; #2

$64.36 $47.20
No. Part # Part # / Description List Price Price
layer_5 88263-08010 88263-08010 / Relay Box Relay

Relay

AVALON; #1

$96.57 $70.83