BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2003 Toyota Land Cruiser

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

2003 Toyota Land Cruiser

Change vehicle

BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2003 Toyota Land Cruiser #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 42431-60281 42431-60281 / Rotor

Rotor, RIGHT

$113.55 $85.16
1 42431-60281 42431-60281 / Rotor

Rotor, LEFT

$113.55 $85.16
1 42431-60281 42431-60281 / Rotor

LAND CRUISER

$113.55 $85.16
2 42421-60040 42421-60040 / Bearing Housing

Bearing Housing, RIGHT

$125.70 $94.28
2 42422-60030 42422-60030 / Bearing Housing

Bearing Housing, LEFT

$125.70 $94.28
3 90179-12118 90179-12118 / Bearing Housing Nut

Bearing Housing Nut, LEFT

$1.52 $1.14
3 90179-12118 90179-12118 / Bearing Housing Nut

Bearing Housing Nut, RIGHT

$1.52 $1.14
4 90114-12036 90114-12036 / Bearing Housing Bolt

Bearing Housing Bolt, LEFT

$2.10 $1.58
4 90114-12036 90114-12036 / Bearing Housing Bolt

Bearing Housing Bolt, RIGHT

$2.10 $1.58
5 90369-48001 90369-48001 / Wheel Bearing

Wheel Bearing, LEFT

$152.65 $114.49
5 90369-48001 90369-48001 / Wheel Bearing

Wheel Bearing, RIGHT

$152.65 $114.49
6 90313-62001 90313-62001 / Oil Seal

Oil Seal, RIGHT

OUTER

$8.36 $6.27
6 90313-62001 90313-62001 / Oil Seal

Oil Seal, LEFT

OUTER

$8.36 $6.27
7 90310-58002 90310-58002 / Axle Shaft Oil Seal

Oil Seal, LEFT

INNER

$7.30 $5.48
7 90310-58002 90310-58002 / Axle Shaft Oil Seal

Oil Seal, RIGHT

INNER

$7.30 $5.48
8 90301-85004 90301-85004 / Oil Seal O-Ring

Oil Seal O-Ring, LEFT

$4.97 $3.73
8 90301-85004 90301-85004 / Oil Seal O-Ring

Oil Seal O-Ring, RIGHT

$4.97 $3.73
9 90208-48002 90208-48002 / Oil Seal Spacer

Oil Seal Spacer, LEFT

$4.54 $3.41
9 90208-48002 90208-48002 / Oil Seal Spacer

Oil Seal Spacer, RIGHT

$4.54 $3.41
10 42441-60050 42441-60050 / Oil Slinger

Oil Slinger, LEFT

$31.32 $23.49
10 42441-60050 42441-60050 / Oil Slinger

Oil Slinger, RIGHT

$31.32 $23.49
11 42443-60020 42443-60020 / Axle Shaft Gasket

Oil Slinger Gasket, LEFT

$11.67 $8.75
11 42443-60020 42443-60020 / Axle Shaft Gasket

Oil Slinger Gasket, RIGHT

$11.67 $8.75
12 42423-60030 42423-60030 / Bearing Retainer

Bearing Retainer, RIGHT

OUTER

$16.41 $12.31
12 42423-60030 42423-60030 / Bearing Retainer

Bearing Retainer, LEFT

OUTER

$16.41 $12.31
13 42423-60040 42423-60040 / Bearing Retainer

Bearing Retainer, LEFT

INNER

$30.00 $22.50
13 42423-60040 42423-60040 / Bearing Retainer

Bearing Retainer, RIGHT

INNER

$30.00 $22.50
14 90520-44038 90520-44038 / Bearing Retainer Lock Ring

Bearing Retainer Lock Ring, LEFT

$2.96 $2.22
14 90520-44038 90520-44038 / Bearing Retainer Lock Ring

Bearing Retainer Lock Ring, RIGHT

$2.96 $2.22
15 43517-60020 43517-60020 / ABS Rotor

ABS Rotor, RIGHT

$17.61 $13.21
15 43517-60020 43517-60020 / ABS Rotor

ABS Rotor, LEFT

$17.61 $13.21
15 43517-60020 43517-60020 / ABS Rotor

Rear Sensor Ring

LAND CRUISER

$17.61 $13.21
16 47750-60101 47750-60101 / Caliper

Caliper, LEFT

$287.50 $215.63
16 47730-60101 47730-60101 / Caliper

Caliper, RIGHT

$287.50 $215.63
16 47750-60101 47750-60101 / Caliper

LAND CRUISER; LEFT

$287.50 $215.63
16 47730-60101 47730-60101 / Caliper

LAND CRUISER; RIGHT

$287.50 $215.63
17 47721-60031 47721-60031 / Mount Bracket

Mount Bracket, RIGHT

$139.29 $104.47
17 47721-60031 47721-60031 / Mount Bracket

Mount Bracket, LEFT

$139.29 $104.47
18 04466-60070 04466-60070 / Brake Pads

$77.99 $58.49
18 04466-60070 04466-60070 / Brake Pads

Rear Pads

LAND CRUISER

$77.99 $58.49
19 04946-60031 04946-60031 / Insulator Kit

PAD ANTI SQUEAL

$45.26 $33.95
20 46504-60060 46504-60060 / Backing Plate

Backing Plate, LEFT

$492.79 $369.59
20 46503-60100 46503-60100 / Backing Plate

Backing Plate, RIGHT

$492.79 $369.59
20 46504-60060 46504-60060 / Backing Plate

LAND CRUISER; LEFT

$492.79 $369.59
20 46503-60100 46503-60100 / Backing Plate

LAND CRUISER; RIGHT

$492.79 $369.59
21 90947-02F26 90947-02F26 / Brake Hose

Brake Hose, LEFT

$39.28 $29.46
21 90947-02F25 90947-02F25 / Brake Hose

Brake Hose, RIGHT

$39.28 $29.46
21 90947-02F26 90947-02F26 / Brake Hose

Flex Hose

LAND CRUISER; LEFT

$39.28 $29.46
21 90947-02F25 90947-02F25 / Brake Hose

Flex Hose

LAND CRUISER; RIGHT

$39.28 $29.46
22 89546-60030 89546-60030 / Rear Speed Sensor

ABS Sensor, LEFT

$267.44 $200.58
22 89545-60030 89545-60030 / Rear Speed Sensor

ABS Sensor, RIGHT

$267.44 $200.58
22 89545-60030 89545-60030 / Rear Speed Sensor

LAND CRUISER; RIGHT

$267.44 $200.58
22 89546-60030 89546-60030 / Rear Speed Sensor

LAND CRUISER; LEFT

$267.44 $200.58
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 43503-69035 43503-69035 / Hub Assembly

Hub Assembly, RIGHT

$393.09 $294.82
1 43503-69035 43503-69035 / Hub Assembly

Hub Assembly, LEFT

$393.09 $294.82
2 90080-36067 90080-36067 / Bearing

Outer Bearing, LEFT

$50.57 $37.93
2 90080-36067 90080-36067 / Bearing

Outer Bearing, RIGHT

$50.57 $37.93
3 90080-36098 90080-36098 / Inner Bearing

Inner Bearing, LEFT

$69.73 $52.30
3 90080-36098 90080-36098 / Inner Bearing

Inner Bearing, RIGHT

$69.73 $52.30
4 90311-70011 90311-70011 / Inner Bearing Oil Seal

Inner Bearing Oil Seal, LEFT

$30.60 $22.95
4 90311-70011 90311-70011 / Inner Bearing Oil Seal

Inner Bearing Oil Seal, RIGHT

$30.60 $22.95
5 90214-42030 90214-42030 / Washer

Inner Bearing Washer, RIGHT

$4.22 $3.17
5 90214-42030 90214-42030 / Washer

Inner Bearing Washer, LEFT

$4.22 $3.17
6 43521-60011 43521-60011 / Axle Nut

Axle Nut, RIGHT

$8.50 $6.38
6 43521-60011 43521-60011 / Axle Nut

Axle Nut, LEFT

$8.50 $6.38
7 90215-42025 90215-42025 / Washer

Washer, LEFT

ADJUSTER LOCK

$2.90 $2.18
7 90215-42025 90215-42025 / Washer

Washer, RIGHT

ADJUSTER LOCK

$2.90 $2.18
8 43422-60070 43422-60070 / Washer Gasket

Washer Gasket, RIGHT

$2.16 $1.62
8 43422-60070 43422-60070 / Washer Gasket

Washer Gasket, LEFT

$2.16 $1.62
9 90942-02083 90942-02083 / Hub Assembly Wheel Stud

Washer Wheel Stud, LEFT

$4.71 $3.53
9 90942-02083 90942-02083 / Hub Assembly Wheel Stud

Washer Wheel Stud, RIGHT

$4.71 $3.53
10 90250-10032 90250-10032 / Washer Pin

Washer Pin, LEFT

$1.64 $1.23
10 90250-10032 90250-10032 / Washer Pin

Washer Pin, RIGHT

$1.64 $1.23
11 90520-31007 90520-31007 / Snap Ring

Snap Ring, LEFT

$2.61 $1.96
11 90520-31007 90520-31007 / Snap Ring

Snap Ring, RIGHT

$2.61 $1.96
12 43421-60060 43421-60060 / Flange

Flange, RIGHT

$70.37 $52.78
12 43421-60060 43421-60060 / Flange

Flange, LEFT

$70.37 $52.78
13 43423-35010 43423-35010 / Cap

Dust Cap, LEFT

$4.17 $3.13
13 43423-35010 43423-35010 / Cap

Dust Cap, RIGHT

$4.17 $3.13
14 43512-60171 43512-60171 / Rotor

Rotor, LEFT

$87.17 $65.38
14 43512-60171 43512-60171 / Rotor

Rotor, RIGHT

$87.17 $65.38
14 43512-60171 43512-60171 / Rotor

LAND CRUISER

$87.17 $65.38
15 47730-60090 47730-60090 / Caliper

Caliper, RIGHT

$427.80 $320.85
15 47750-60090 47750-60090 / Caliper

Caliper, LEFT

$427.80 $320.85
15 47750-60090 47750-60090 / Caliper

LAND CRUISER; LEFT

$427.80 $320.85
15 47730-60090 47730-60090 / Caliper

LAND CRUISER; RIGHT

$427.80 $320.85
16 47781-60110 47781-60110 / Splash Shield

Splash Shield, RIGHT

$73.61 $55.21
16 47782-60110 47782-60110 / Splash Shield

Splash Shield, LEFT

$73.61 $55.21
16 47782-60110 47782-60110 / Splash Shield

Dust Shield

LAND CRUISER; LEFT

$73.61 $55.21
16 47781-60110 47781-60110 / Splash Shield

Dust Shield

LAND CRUISER; RIGHT

$73.61 $55.21
17 90947-02F28 90947-02F28 / Brake Hose

Brake Hose, RIGHT

$59.27 $44.45
17 90947-02F29 90947-02F29 / Brake Hose

Brake Hose, LEFT

$59.27 $44.45
17 90947-02F28 90947-02F28 / Brake Hose

Flex Hose

LAND CRUISER; RIGHT

$59.27 $44.45
17 90947-02F29 90947-02F29 / Brake Hose

Flex Hose

LAND CRUISER; LEFT

$59.27 $44.45
18 89542-60040 89542-60040 / Front Speed Sensor

ABS Sensor, RIGHT

$267.44 $200.58
18 89543-60010 89543-60010 / Front Speed Sensor

ABS Sensor, LEFT

$267.44 $200.58
18 89543-60010 89543-60010 / Front Speed Sensor

LAND CRUISER; LEFT

$267.44 $200.58
18 89542-60040 89542-60040 / Front Speed Sensor

LAND CRUISER; RIGHT

$267.44 $200.58
19 04465-60230 04465-60230 / Brake Pads

$77.99 $58.49
19 04465-60230 04465-60230 / Brake Pads

Front Pads

LAND CRUISER

$77.99 $58.49
20 04945-60010 04945-60010 / Insulator Kit

PAD ANTI SQUEAL

$68.48 $51.36