BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2001 Toyota Sienna

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

2001 Toyota Sienna

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
1 42431-08012 42431-08012 / Drum

Drum, LEFT

$139.43 $102.27
1 42431-08012 42431-08012 / Drum

Drum, RIGHT

$139.43 $102.27
1 42431-08012 42431-08012 / Drum

SIENNA

$139.43 $102.27
2 47491-14010 47491-14010 / Plug

Plug, RIGHT

$5.49 $4.03
2 47491-14010 47491-14010 / Plug

Plug, LEFT

$5.49 $4.03
3 42450-08010 42450-08010 / Hub & Bearing

Hub & Bearing, LEFT

$548.24 $402.11
3 42450-08010 42450-08010 / Hub & Bearing

Hub & Bearing, RIGHT

$548.24 $402.11
4 90942-02047 90942-02047 / Wheel Bolt

Wheel Bolt, RIGHT

$5.52 $4.05
4 90942-02047 90942-02047 / Wheel Bolt

Wheel Bolt, LEFT

$5.52 $4.05
5 42423-44010 42423-44010 / Bearing Retainer

Bearing Retainer, LEFT

$25.37 $18.61
5 42423-44010 42423-44010 / Bearing Retainer

Bearing Retainer, RIGHT

$25.37 $18.61
6 42174-45010 42174-45010 / Mount Bracket

Mount Bracket, LEFT

REAR HARNESS

$5.98 $4.38
6 42173-45010 42173-45010 / Mount Bracket

Mount Bracket, RIGHT

REAR HARNESS

$5.98 $4.38
7 47044-08010 47044-08010 / Backing Plate

Backing Plate, LEFT

$77.63 $56.94
7 47043-08010 47043-08010 / Backing Plate

Backing Plate, RIGHT

$77.63 $56.94
7 47044-08010 47044-08010 / Backing Plate

SIENNA; LEFT

$77.63 $56.94
7 47043-08010 47043-08010 / Backing Plate

SIENNA; RIGHT

$77.63 $56.94
8 04495-08010 04495-08010 / Brake Shoes

$132.45 $97.16
8 04495-08010 04495-08010 / Brake Shoes

Shoes

SIENNA

$132.45 $97.16
9 90445-17117 90445-17117 / Brake Hose

Brake Hose, LEFT

$34.94 $25.62
9 90445-17117 90445-17117 / Brake Hose

Brake Hose, RIGHT

$34.94 $25.62
10 89516-45030 89516-45030 / Rear Speed Sensor

ABS Sensor, RIGHT

$43.70 $32.05
10 89516-45040 89516-45040 / Rear Speed Sensor

ABS Sensor, LEFT

$36.52 $26.78
10 89516-45030 89516-45030 / Rear Speed Sensor

SIENNA; RIGHT

$43.70 $32.05
10 89516-45040 89516-45040 / Rear Speed Sensor

SIENNA; LEFT

$36.52 $26.78
No. Part # Part # / Description List Price Price
N/A 89630-45010 89630-45010 / Control Module

VEHICLE SKID CONTROL; SIENNA; TRANSLATOR

$1,089.39 $799.01
N/A 89543-08010 89543-08010 / Front Speed Sensor

SIENNA; LEFT

$306.86 $225.07
N/A 44050-08040 44050-08040 / Motor & Pump

SIENNA; W/O SKID CONTROL

$2,142.43 $1,829.41
No. Part # Part # / Description List Price Price
N/A 89542-08010 89542-08010 / Front Speed Sensor

SIENNA; RIGHT

$306.86 $225.07
N/A 89183-08010 89183-08010 / Yaw Rate Sensor

SIENNA

$206.23 $176.09
N/A 89541-08020 89541-08020 / Control Module

VEHICLE SKID CONTROL; SIENNA; SKID CONTROL

$2,994.25 $2,196.16