BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 1996 Toyota Land Cruiser

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

1996 Toyota Land Cruiser

Change vehicle

BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 1996 Toyota Land Cruiser #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 42431-60171 42431-60171 / Brake Rotor

Brake Rotor, LEFT

$113.70 $83.40
1 42431-60171 42431-60171 / Brake Rotor

Brake Rotor, RIGHT

$113.70 $83.40
1 42431-60171 42431-60171 / Brake Rotor

Rotor

LAND CRUISER

$113.70 $83.40
2 42450-69016 42450-69016 / Hub & Bearing

Hub & Bearing, RIGHT

$541.14 $396.90
2 42450-69016 42450-69016 / Hub & Bearing

Hub & Bearing, LEFT

$541.14 $396.90
3 90250-07057 90250-07057 / Hub & Bearing Pin

Hub & Bearing Pin, RIGHT

$1.55 $1.13
3 90250-07057 90250-07057 / Hub & Bearing Pin

Hub & Bearing Pin, LEFT

$1.55 $1.13
4 90942-02052 90942-02052 / Wheel Stud

Hub & Bearing Bolt, RIGHT

$6.92 $5.08
4 90942-02052 90942-02052 / Wheel Stud

Hub & Bearing Bolt, LEFT

$6.92 $5.08
5 90080-36067 90080-36067 / Bearing

Wheel Bearing, LEFT

OUTER

$50.97 $37.38
5 90080-36067 90080-36067 / Bearing

Wheel Bearing, RIGHT

OUTER

$50.97 $37.38
6 90368-49084-77 90368-49084-77 / Bearing

Wheel Bearing, RIGHT

INNER

$74.39 $54.56
6 90368-49084-77 90368-49084-77 / Bearing

Wheel Bearing, LEFT

INNER

$74.39 $54.56
7 90311-62002 90311-62002 / Wheel Bearing Seal

Wheel Bearing Seal, RIGHT

$25.60 $18.78
7 90311-62002 90311-62002 / Wheel Bearing Seal

Wheel Bearing Seal, LEFT

$25.60 $18.78
8 42427-60021 42427-60021 / Axle Nut

Axle Nut, RIGHT

$84.19 $61.74
8 42427-60021 42427-60021 / Axle Nut

Axle Nut, LEFT

$84.19 $61.74
9 42428-60011 42428-60011 / Bearing Plate

Plate, RIGHT

$42.09 $30.88
9 42428-60011 42428-60011 / Bearing Plate

Plate, LEFT

$42.09 $30.88
10 47750-60110 47750-60110 / Caliper

Caliper, LEFT

$261.75 $191.98
10 47730-60110 47730-60110 / Caliper

Caliper, RIGHT

$261.75 $191.98
10 47730-60110 47730-60110 / Caliper

LAND CRUISER; RIGHT

$261.75 $191.98
10 47750-60110 47750-60110 / Caliper

LAND CRUISER; LEFT

$261.75 $191.98
11 47777-60010 47777-60010 / Protector

Protector, LEFT

$11.92 $8.75
11 47777-60010 47777-60010 / Protector

Protector, RIGHT

$11.92 $8.75
12 46503-60080 46503-60080 / Splash Shield

Splash Shield, RIGHT

- -
12 46504-60040 46504-60040 / Splash Shield

Splash Shield, LEFT

- -
13 90947-02615 90947-02615 / Brake Hose

Brake Hose, LEFT

$56.95 $41.77
13 90947-02614 90947-02614 / Brake Hose

Brake Hose, RIGHT

$56.95 $41.77
13 90947-02615 90947-02615 / Brake Hose

Flex Hose

LAND CRUISER; W/REAR DISC; LEFT

$56.95 $41.77
13 90947-02614 90947-02614 / Brake Hose

Flex Hose

LAND CRUISER; W/REAR DISC; RIGHT

$56.95 $41.77
14 04895-60090 04895-60090 / ABS Sensor Wire

ABS Sensor Wire, LEFT

$344.85 $252.93
14 04895-60070 04895-60070 / ABS Sensor Wire

ABS Sensor Wire, RIGHT

$364.30 $267.19
14 04895-60090 04895-60090 / ABS Sensor Wire

Rear Speed Sensor

LAND CRUISER; LEFT

$344.85 $252.93
14 04895-60070 04895-60070 / ABS Sensor Wire

Rear Speed Sensor

LAND CRUISER; RIGHT

$364.30 $267.19
15 88279-60010 88279-60010 / ABS Sensor Wire Guide

ABS Sensor Wire Guide, LEFT

$13.73 $10.08
15 88279-60010 88279-60010 / ABS Sensor Wire Guide

ABS Sensor Wire Guide, RIGHT

$13.73 $10.08
BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 1996 Toyota Land Cruiser #2
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 43423-35010 43423-35010 / Cap

Dust Cap, RIGHT

$4.25 $3.12
1 43423-35010 43423-35010 / Cap

Dust Cap, LEFT

$4.25 $3.12
2 90520-31007 90520-31007 / Snap Ring

Snap Ring, LEFT

$2.64 $1.94
2 90520-31007 90520-31007 / Snap Ring

Snap Ring, RIGHT

$2.64 $1.94
3 43421-60040 43421-60040 / Flange

Flange, RIGHT

$72.52 $53.19
3 43421-60040 43421-60040 / Flange

Flange, LEFT

$72.52 $53.19
4 43422-60060 43422-60060 / Body Gasket

Flange Gasket, LEFT

$2.41 $1.77
4 43422-60060 43422-60060 / Body Gasket

Flange Gasket, RIGHT

$2.41 $1.77
5 43521-60011 43521-60011 / Axle Nut

Axle Nut, RIGHT

$8.59 $6.30
5 43521-60011 43521-60011 / Axle Nut

Axle Nut, LEFT

$8.59 $6.30
6 90215-42025 90215-42025 / Washer

Washer, RIGHT

ADJUSTER LOCK

$2.93 $2.15
6 90215-42025 90215-42025 / Washer

Washer, LEFT

ADJUSTER LOCK

$2.93 $2.15
7 90214-42030 90214-42030 / Washer

Washer, RIGHT

CLAW

$4.28 $3.14
7 90214-42030 90214-42030 / Washer

Washer, LEFT

CLAW

$4.28 $3.14
8 43502-69046 43502-69046 / Hub & Bearing

Hub Assembly, LEFT

$319.28 $234.18
8 43502-69046 43502-69046 / Hub & Bearing

Hub Assembly, RIGHT

$319.28 $234.18
9 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud

Hub Assembly Wheel Stud, LEFT

$4.25 $3.12
9 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud

Hub Assembly Wheel Stud, RIGHT

$4.25 $3.12
10 90080-36067 90080-36067 / Bearing

Wheel Bearing, LEFT

OUTER

$50.97 $37.38
10 90368-49084-77 90368-49084-77 / Bearing

Wheel Bearing, LEFT

INNER

$74.39 $54.56
10 90080-36067 90080-36067 / Bearing

Wheel Bearing, RIGHT

OUTER

$50.97 $37.38
10 90368-49084-77 90368-49084-77 / Bearing

Wheel Bearing, RIGHT

INNER

$74.39 $54.56
11 90311-62001 90311-62001 / Bearing Seal

Wheel Bearing Oil Seal, RIGHT

$17.77 $13.03
11 90311-62001 90311-62001 / Bearing Seal

Wheel Bearing Oil Seal, LEFT

$17.77 $13.03
12 43512-60090 43512-60090 / Brake Rotor

Brake Rotor, RIGHT

$87.27 $64.01
12 43512-60090 43512-60090 / Brake Rotor

Brake Rotor, LEFT

$87.27 $64.01
12 43512-60090 43512-60090 / Brake Rotor

Rotor

LAND CRUISER

$87.27 $64.01
13 47750-60061 47750-60061 / Caliper

Caliper, LEFT

$406.19 $297.92
13 47730-60061 47730-60061 / Caliper

Caliper, RIGHT

$406.19 $297.92
13 47750-60061 47750-60061 / Caliper

LAND CRUISER; LEFT

$406.19 $297.92
13 47730-60061 47730-60061 / Caliper

LAND CRUISER; RIGHT

$406.19 $297.92
14 47781-60100 47781-60100 / Splash Shield

Splash Shield, RIGHT

$75.42 $55.31
14 47782-60100 47782-60100 / Splash Shield

Splash Shield, LEFT

$75.42 $55.31
14 47781-60100 47781-60100 / Splash Shield

Backing Plate

LAND CRUISER; RIGHT

$75.42 $55.31
14 47782-60100 47782-60100 / Splash Shield

Backing Plate

LAND CRUISER; LEFT

$75.42 $55.31
15 90947-02A16 90947-02A16 / Flex Hose

Flex Hose, RIGHT

$46.69 $34.25
15 90947-02A16 90947-02A16 / Flex Hose

Flex Hose, LEFT

$46.69 $34.25
15 90947-02A16 90947-02A16 / Flex Hose

LAND CRUISER

$46.69 $34.25
16 04895-60060 04895-60060 / ABS Sensor Wire

$774.59 $568.13
16 04895-60060 04895-60060 / ABS Sensor Wire

Front Speed Sensor

LAND CRUISER

$774.59 $568.13
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 44510-60010 44510-60010 / Actuator Assembly

$1,887.00 $1,611.30
1 44510-60010 44510-60010 / Actuator Assembly

Modulator Valve

LAND CRUISER

$1,887.00 $1,611.30
2 44592-60010 44592-60010 / Actuator Assembly Support

$44.22 $32.43
3 44597-60010 44597-60010 / Actuator Assembly Upper Bracket

$7.84 $5.76
4 44591-60010 44591-60010 / Actuator Assembly Lower Bracket

$58.70 $43.05
5 89541-60020 89541-60020 / Control Module

LAND CRUISER

$424.41 $362.40
6 88267-60020 88267-60020 / ABS Control Unit Front Bracket

Control Module Front Bracket

$15.49 $11.36
7 88268-60020 88268-60020 / ABS Control Unit Rear Bracket

Control Module Rear Bracket

$20.06 $14.71
8 89547-60010 89547-60010 / Relay Assembly

- -
8 89547-60010 89547-60010 / Relay Assembly

Relay

LAND CRUISER

- -
11 89440-60041 89440-60041 / Decel Switch

Decel Sensor

$1,177.79 $863.86
11 89440-60041 89440-60041 / Decel Switch

LAND CRUISER

$1,177.79 $863.86