BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2014 Toyota Avalon

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

2014 Toyota Avalon

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
1 42431-06120 42431-06120 / Rotor, RIGHT

$77.14 $56.31
1 42431-06120 42431-06120 / Rotor, LEFT

$77.14 $56.31
1 42431-06120 42431-06120 / Rotor

AVALON, AVALON HYBRID

$77.14 $56.31
2 47491-22020 47491-22020 / Rotor Plug, RIGHT

$3.05 $2.23
2 47491-22020 47491-22020 / Rotor Plug, LEFT

$3.05 $2.23
3 42460-06070 42460-06070 / Hub & Bearing, LEFT

$399.67 $291.76
3 42450-06110 42450-06110 / Hub & Bearing, RIGHT

$399.67 $291.76
4 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud, RIGHT

$4.14 $3.02
4 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud, LEFT

$4.14 $3.02
5 47830-06120 47830-06120 / Caliper Assembly, RIGHT

$321.86 $234.96
5 47850-06110 47850-06110 / Caliper Assembly, LEFT

$321.86 $234.96
5 47830-06120 47830-06120 / Caliper

AVALON, AVALON HYBRID; RIGHT

$321.86 $234.96
5 47850-06110 47850-06110 / Caliper

AVALON, AVALON HYBRID; LEFT

$321.86 $234.96
6 47822-06110 47822-06110 / Caliper Support, LEFT

$96.20 $70.23
6 47821-06120 47821-06120 / Caliper Support, RIGHT

$96.20 $70.23
7 04466-06200 04466-06200 / Brake Pads

$64.30 $46.94
7 04466-06200 04466-06200 / Rear Pads

AVALON, AVALON HYBRID

$64.30 $46.94
8 46504-06080 46504-06080 / Backing Plate, LEFT

$276.35 $201.74
8 46503-06080 46503-06080 / Backing Plate, RIGHT

$276.35 $201.74
8 46504-06080 46504-06080 / Backing Plate

AVALON, AVALON HYBRID; LEFT

$276.35 $201.74
8 46503-06080 46503-06080 / Backing Plate

AVALON, AVALON HYBRID; RIGHT

$276.35 $201.74
9 46540-06030 46540-06030 / Park Brake Shoes, LEFT

$28.45 $20.77
9 46540-06030 46540-06030 / Park Brake Shoes, RIGHT

$28.45 $20.77
9 46540-06030 46540-06030 / Shoes

AVALON, AVALON HYBRID; FRONT

$28.45 $20.77
10 90947-A2060 90947-A2060 / Brake Hose, LEFT

$74.62 $54.47
10 90947-A2032 90947-A2032 / Brake Hose, RIGHT

$74.62 $54.47
10 90947-A2032 90947-A2032 / Flex Hose

AVALON, AVALON HYBRID; RIGHT

$74.62 $54.47
10 90947-A2060 90947-A2060 / Flex Hose

AVALON, AVALON HYBRID; LEFT

$74.62 $54.47
12 89516-06160 89516-06160 / ABS Sensor Wire, LEFT

$34.57 $25.24
12 89516-06150 89516-06150 / ABS Sensor Wire, RIGHT

$34.57 $25.24
12 89516-06150 89516-06150 / Rear Speed Sensor

AVALON, AVALON HYBRID; RIGHT

$34.57 $25.24
No. Part # Part # / Description List Price Price
N/A 89519-06160 89519-06160 / Rear Speed Sensor

AVALON, AVALON HYBRID; LEFT

- -
N/A 89542-06120 89542-06120 / Front Speed Sensor

AVALON, AVALON HYBRID; RIGHT

$240.66 $175.68
No. Part # Part # / Description List Price Price
N/A 89543-06120 89543-06120 / Front Speed Sensor

AVALON, AVALON HYBRID; LEFT

$240.66 $175.68