BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2013 Toyota Land Cruiser

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

2013 Toyota Land Cruiser

Change vehicle

BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2013 Toyota Land Cruiser #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 42431-60290 42431-60290 / ROTOR, LEFT

$107.43 $85.94
1 42431-60290 42431-60290 / ROTOR, RIGHT

$107.43 $85.94
1 42431-60290 42431-60290 / ROTOR

LAND CRUISER

$107.43 $85.94
2 42450-60070 42450-60070 / HUB & BEARING, RIGHT

$399.67 $319.74
2 42460-60030 42460-60030 / HUB & BEARING, LEFT

$399.67 $319.74
3 90178-A0057 90178-A0057 / HUB & BEARING NUT, LEFT

$1.32 $1.06
3 90178-A0057 90178-A0057 / HUB & BEARING NUT, RIGHT

$1.32 $1.06
4 90114-12044 90114-12044 / HUB & BEARING BOLT, RIGHT

$2.18 $1.74
4 90114-12044 90114-12044 / HUB & BEARING BOLT, LEFT

$2.18 $1.74
5 42423-34040 42423-34040 / BEARING RETAINER, LEFT

$28.19 $22.55
5 42423-34040 42423-34040 / BEARING RETAINER, RIGHT

$28.19 $22.55
6 90208-49001 90208-49001 / BEARING RETAINER WASHER, RIGHT

$5.00 $4.00
6 90208-49001 90208-49001 / BEARING RETAINER WASHER, LEFT

$5.00 $4.00
7 90301-88004 90301-88004 / BEARING RETAINER O-RING, RIGHT

$4.88 $3.90
7 90301-88004 90301-88004 / BEARING RETAINER O-RING, LEFT

$4.88 $3.90
8 90520-46014 90520-46014 / BEARING RETAINER SNAP RING, LEFT

$2.56 $2.05
8 90520-46014 90520-46014 / BEARING RETAINER SNAP RING, RIGHT

$2.56 $2.05
9 90310-63001 90310-63001 / AXLE SEAL, LEFT

$11.19 $8.95
9 90310-63001 90310-63001 / AXLE SEAL, RIGHT

$11.19 $8.95
10 42441-34020 42441-34020 / OIL SLINGER, RIGHT

$29.57 $23.66
10 42441-34020 42441-34020 / OIL SLINGER, LEFT

$29.57 $23.66
11 42443-60020 42443-60020 / OIL SLINGER GASKET, LEFT

$11.58 $9.26
11 42443-60020 42443-60020 / OIL SLINGER GASKET, RIGHT

$11.58 $9.26
12 47830-60080 47830-60080 / CALIPER, RIGHT

$317.26 $253.81
12 47850-60070 47850-60070 / CALIPER, LEFT

$317.26 $253.81
12 47850-60070 47850-60070 / CALIPER

LAND CRUISER; LEFT

$317.26 $253.81
12 47830-60080 47830-60080 / CALIPER

LAND CRUISER; RIGHT

$317.26 $253.81
13 90119-A0276 90119-A0276 / CALIPER MOUNT BOLT, RIGHT

$2.18 $1.74
13 90119-A0276 90119-A0276 / CALIPER MOUNT BOLT, LEFT

$2.18 $1.74
14 47821-60080 47821-60080 / CALIPER MOUNT, RIGHT

$201.24 $160.99
14 47822-60070 47822-60070 / CALIPER MOUNT, LEFT

$201.24 $160.99
15 04466-60160 04466-60160 / BRAKE PADS

$75.37 $60.30
15 04466-60160 04466-60160 / REAR PADS

LAND CRUISER

$75.37 $60.30
16 46503-60221 46503-60221 / BACKING PLATE, RIGHT

$516.58 $413.26
16 46504-60361 46504-60361 / BACKING PLATE, LEFT

$516.58 $413.26
16 46503-60221 46503-60221 / BACKING PLATE

LAND CRUISER; RIGHT

$516.58 $413.26
16 46504-60361 46504-60361 / BACKING PLATE

LAND CRUISER; LEFT

$516.58 $413.26
17 46505-0C010 46505-0C010 / ANCHOR, LEFT

$119.18 $95.34
17 46505-0C010 46505-0C010 / ANCHOR, RIGHT

$119.18 $95.34
18 46602-0C010 46602-0C010 / LEVER ASSY, LEFT

$30.34 $24.27
18 46601-0C010 46601-0C010 / LEVER ASSY, RIGHT

$30.34 $24.27
19 46530-34010 46530-34010 / PARK BRAKE SHOES, LEFT

$31.29 $25.03
19 46530-34010 46530-34010 / PARK BRAKE SHOES, RIGHT

$31.29 $25.03
19 46530-34010 46530-34010 / SHOES

LAND CRUISER

$31.29 $25.03
20 47405-30040 47405-30040 / ADJUST SCREW, RIGHT

$61.89 $49.51
20 47406-30040 47406-30040 / ADJUST SCREW, LEFT

$61.89 $49.51
21 90947-02G66 90947-02G66 / BRAKE HOSE, RIGHT

$41.75 $33.40
21 90947-02G66 90947-02G66 / BRAKE HOSE, LEFT

$41.75 $33.40
21 90947-02G66 90947-02G66 / FLEX HOSE

LAND CRUISER

$41.75 $33.40
22 89542-04020 89542-04020 / ABS SENSOR, RIGHT

$240.66 $192.53
22 89543-04020 89543-04020 / ABS SENSOR, LEFT

$240.66 $192.53
22 89543-04020 89543-04020 / REAR SPEED SENSOR

LAND CRUISER; LEFT

$240.66 $192.53
22 89543-04020 89543-04020 / FRONT SPEED SENSOR

LAND CRUISER; LEFT

$240.66 $192.53
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 43512-60180 43512-60180 / ROTOR, LEFT

$79.39 $63.51
1 43512-60180 43512-60180 / ROTOR, RIGHT

$79.39 $63.51
1 43512-60180 43512-60180 / ROTOR

LAND CRUISER

$79.39 $63.51
2 43502-60190 43502-60190 / HUB ASSY, LEFT

$213.94 $171.15
2 43502-60190 43502-60190 / HUB ASSY, RIGHT

$213.94 $171.15
3 90942-02083 90942-02083 / WHEEL STUD, LEFT

$4.65 $3.72
3 90942-02083 90942-02083 / WHEEL STUD, RIGHT

$4.65 $3.72
4 43570-60031 43570-60031 / BEARING ASSY, RIGHT

$207.28 $165.82
4 43570-60031 43570-60031 / BEARING ASSY, LEFT

$207.28 $165.82
5 90301-99182 90301-99182 / BEARING ASSY O-RING, LEFT

$4.88 $3.90
5 90301-99182 90301-99182 / BEARING ASSY O-RING, RIGHT

$4.88 $3.90
6 90312-87001 90312-87001 / OUTER SEAL, LEFT

$18.96 $15.17
6 90312-87001 90312-87001 / OUTER SEAL, RIGHT

$18.96 $15.17
7 90316-83001 90316-83001 / INNER SEAL, RIGHT

$45.02 $36.02
7 90316-83001 90316-83001 / INNER SEAL, LEFT

$45.02 $36.02
8 90179-32007 90179-32007 / AXLE NUT, RIGHT

$5.80 $4.64
8 90179-32007 90179-32007 / AXLE NUT, LEFT

$5.80 $4.64
9 43525-60010 43525-60010 / ADJUST NUT, LEFT

$10.20 $8.16
9 43525-60010 43525-60010 / ADJUST NUT, RIGHT

$10.20 $8.16
10 43514-34020 43514-34020 / GREASE CAP, RIGHT

$19.28 $15.42
10 43514-34020 43514-34020 / GREASE CAP, LEFT

$19.28 $15.42
11 47704-60090 47704-60090 / SPLASH SHIELD, LEFT

$73.84 $59.07
11 47703-60090 47703-60090 / SPLASH SHIELD, RIGHT

$73.84 $59.07
11 47703-60090 47703-60090 / BACKING PLATE

LAND CRUISER; RIGHT

$73.84 $59.07
11 47704-60090 47704-60090 / BACKING PLATE

LAND CRUISER; LEFT

$73.84 $59.07
12 47750-60280 47750-60280 / CALIPER, LEFT

$429.92 $343.94
12 47730-60280 47730-60280 / CALIPER, RIGHT

$429.92 $343.94
12 47730-60280 47730-60280 / CALIPER

LAND CRUISER; RIGHT

$429.92 $343.94
12 47750-60280 47750-60280 / CALIPER

LAND CRUISER; LEFT

$429.92 $343.94
13 04465-60280 04465-60280 / BRAKE PADS

$77.99 $62.39
13 04465-60280 04465-60280 / FRONT PADS

LAND CRUISER

$77.99 $62.39
14 90947-02G83 90947-02G83 / BRAKE HOSE, RIGHT

$55.54 $44.43
14 90947-02G84 90947-02G84 / BRAKE HOSE, LEFT

$55.54 $44.43
14 90947-02G84 90947-02G84 / FLEX HOSE

LAND CRUISER; LEFT

$55.54 $44.43
14 90947-02G83 90947-02G83 / FLEX HOSE

LAND CRUISER; RIGHT

$55.54 $44.43
15 89542-04020 89542-04020 / SPEED SENSOR, RIGHT

$240.66 $192.53
15 89543-04020 89543-04020 / SPEED SENSOR, LEFT

$240.66 $192.53
15 89542-04020 89542-04020 / REAR SPEED SENSOR

LAND CRUISER; RIGHT

$240.66 $192.53
15 89542-04020 89542-04020 / FRONT SPEED SENSOR

LAND CRUISER; RIGHT

$240.66 $192.53
16 89516-60200 89516-60200 / ABS SENSOR WIRE, RIGHT

$133.38 $106.70
16 89516-60220 89516-60220 / ABS SENSOR WIRE, LEFT

$154.58 $123.66