BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2011 Toyota Prius

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

2011 Toyota Prius

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
1 43550-47011 43550-47011 / HUB, RIGHT

$332.51 $266.01
1 43550-47011 43550-47011 / HUB, LEFT

$332.51 $266.01
2 90942-02049 90942-02049 / WHEEL STUD, LEFT

$4.14 $3.31
2 90942-02049 90942-02049 / WHEEL STUD, RIGHT

$4.14 $3.31
3 91552-L1050 91552-L1050 / MOUNT BOLT, RIGHT

$1.81 $1.45
3 91552-L1050 91552-L1050 / MOUNT BOLT, LEFT

$1.81 $1.45
4 43512-47040 43512-47040 / ROTOR, LEFT

$69.62 $55.70
4 43512-47040 43512-47040 / ROTOR, RIGHT

$69.62 $55.70
4 43512-47040 43512-47040 / ROTOR

PRIUS

$69.62 $55.70
5 90080-17238 90080-17238 / AXLE NUT, LEFT

$7.36 $5.89
5 90080-17238 90080-17238 / AXLE NUT, RIGHT

$7.36 $5.89
6 47750-47060 47750-47060 / CALIPER, LEFT

$342.55 $274.04
6 47730-47060 47730-47060 / CALIPER, RIGHT

$342.55 $274.04
6 47730-47060 47730-47060 / CALIPER

PRIUS; RIGHT

$342.55 $274.04
6 47750-47060 47750-47060 / CALIPER

PRIUS; LEFT

$342.55 $274.04
7 47721-47060 47721-47060 / CALIPER MOUNT, RIGHT

$130.88 $104.70
7 47722-47060 47722-47060 / CALIPER MOUNT, LEFT

$130.88 $104.70
8 04465-47070 04465-47070 / BRAKE PADS

$52.99 $42.39
8 04465-47070 04465-47070 / FRONT PADS

PRIUS

$52.99 $42.39
9 47782-47020 47782-47020 / SPLASH SHIELD, LEFT

$25.31 $20.25
9 47781-47030 47781-47030 / SPLASH SHIELD, RIGHT

$25.31 $20.25
9 47782-47020 47782-47020 / DUST SHIELD

PRIUS; LEFT

$25.31 $20.25
9 47781-47030 47781-47030 / DUST SHIELD

PRIUS; RIGHT

$25.31 $20.25
10 90947-02F83 90947-02F83 / BRAKE HOSE, RIGHT

$78.87 $63.10
10 90947-02F84 90947-02F84 / BRAKE HOSE, LEFT

$78.87 $63.10
10 90947-02F83 90947-02F83 / FLEX HOSE

PRIUS; RIGHT

$78.87 $63.10
10 90947-02F84 90947-02F84 / FLEX HOSE

PRIUS; LEFT

$78.87 $63.10
11 89542-47030 89542-47030 / ABS SENSOR, RIGHT

$240.66 $192.53
11 89543-47030 89543-47030 / ABS SENSOR, LEFT

$240.66 $192.53
11 89542-47030 89542-47030 / FRONT SPEED SENSOR

PRIUS; RIGHT

$240.66 $192.53
11 89543-47030 89543-47030 / FRONT SPEED SENSOR

PRIUS; LEFT

$240.66 $192.53