BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2010 Toyota Prius

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

2010 Toyota Prius

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
1 43550-47011 43550-47011 / Hub, RIGHT

$332.51 $242.73
1 43550-47011 43550-47011 / Hub, LEFT

$332.51 $242.73
2 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud, LEFT

$4.14 $3.02
2 90942-02049 90942-02049 / Wheel Stud, RIGHT

$4.14 $3.02
3 91552-L1050 91552-L1050 / Mount Bolt, RIGHT

$1.81 $1.32
3 91552-L1050 91552-L1050 / Mount Bolt, LEFT

$1.81 $1.32
4 43512-47040 43512-47040 / Rotor, LEFT

$69.62 $50.82
4 43512-47040 43512-47040 / Rotor, RIGHT

$69.62 $50.82
4 43512-47040 43512-47040 / Rotor

PRIUS

$69.62 $50.82
5 90080-17238 90080-17238 / Axle Nut, LEFT

$7.36 $5.37
5 90080-17238 90080-17238 / Axle Nut, RIGHT

$7.36 $5.37
6 47750-47060 47750-47060 / Caliper, LEFT

$342.55 $250.06
6 47730-47060 47730-47060 / Caliper, RIGHT

$342.55 $250.06
6 47730-47060 47730-47060 / Caliper

PRIUS; RIGHT

$342.55 $250.06
6 47750-47060 47750-47060 / Caliper

PRIUS; LEFT

$342.55 $250.06
7 47721-47060 47721-47060 / Caliper Mount, RIGHT

$130.88 $95.54
7 47722-47060 47722-47060 / Caliper Mount, LEFT

$130.88 $95.54
8 04465-47070 04465-47070 / Brake Pads

$52.99 $38.68
8 04465-47070 04465-47070 / Front Pads

PRIUS

$52.99 $38.68
9 47782-47020 47782-47020 / Splash Shield, LEFT

$25.31 $18.48
9 47781-47030 47781-47030 / Splash Shield, RIGHT

$25.31 $18.48
9 47782-47020 47782-47020 / Dust Shield

PRIUS; LEFT

$25.31 $18.48
9 47781-47030 47781-47030 / Dust Shield

PRIUS; RIGHT

$25.31 $18.48
10 90947-02F83 90947-02F83 / Brake Hose, RIGHT

$78.87 $57.58
10 90947-02F84 90947-02F84 / Brake Hose, LEFT

$78.87 $57.58
10 90947-02F83 90947-02F83 / Flex Hose

PRIUS; RIGHT

$78.87 $57.58
10 90947-02F84 90947-02F84 / Flex Hose

PRIUS; LEFT

$78.87 $57.58
11 89542-47030 89542-47030 / ABS Sensor, RIGHT

$240.66 $175.68
11 89543-47030 89543-47030 / ABS Sensor, LEFT

$240.66 $175.68
11 89542-47030 89542-47030 / Front Speed Sensor

PRIUS; RIGHT

$240.66 $175.68
11 89543-47030 89543-47030 / Front Speed Sensor

PRIUS; LEFT

$240.66 $175.68