BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2005 Toyota Land Cruiser

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

2005 Toyota Land Cruiser

Change vehicle

BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 2005 Toyota Land Cruiser #1
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 42431-60281 42431-60281 / ROTOR, RIGHT

$113.47 $90.78
1 42431-60281 42431-60281 / ROTOR, LEFT

$113.47 $90.78
1 42431-60281 42431-60281 / ROTOR

LAND CRUISER

$113.47 $90.78
2 42421-60040 42421-60040 / BEARING HOUSING, RIGHT

$124.50 $99.60
2 42422-60030 42422-60030 / BEARING HOUSING, LEFT

$124.50 $99.60
3 90179-12118 90179-12118 / BEARING HOUSING NUT, LEFT

$1.49 $1.19
3 90179-12118 90179-12118 / BEARING HOUSING NUT, RIGHT

$1.49 $1.19
4 90114-12036 90114-12036 / BEARING HOUSING BOLT, LEFT

$2.10 $1.68
4 90114-12036 90114-12036 / BEARING HOUSING BOLT, RIGHT

$2.10 $1.68
5 90369-48001 90369-48001 / WHEEL BEARING, LEFT

$151.19 $120.95
5 90369-48001 90369-48001 / WHEEL BEARING, RIGHT

$151.19 $120.95
6 90313-62001 90313-62001 / OIL SEAL, RIGHT

OUTER

$8.36 $6.69
6 90313-62001 90313-62001 / OIL SEAL, LEFT

OUTER

$8.36 $6.69
7 90310-58002 90310-58002 / OIL SEAL, LEFT

INNER

$7.30 $5.84
7 90310-58002 90310-58002 / OIL SEAL, RIGHT

INNER

$7.30 $5.84
8 90301-85004 90301-85004 / OIL SEAL O-RING, LEFT

$4.91 $3.93
8 90301-85004 90301-85004 / OIL SEAL O-RING, RIGHT

$4.91 $3.93
9 90208-48002 90208-48002 / OIL SEAL SPACER, LEFT

$4.48 $3.58
9 90208-48002 90208-48002 / OIL SEAL SPACER, RIGHT

$4.48 $3.58
10 42441-60050 42441-60050 / OIL SLINGER, LEFT

$31.03 $24.82
10 42441-60050 42441-60050 / OIL SLINGER, RIGHT

$31.03 $24.82
11 42443-60020 42443-60020 / OIL SLINGER GASKET, LEFT

$11.58 $9.26
11 42443-60020 42443-60020 / OIL SLINGER GASKET, RIGHT

$11.58 $9.26
12 42423-60030 42423-60030 / BEARING RETAINER, RIGHT

OUTER

$16.23 $12.98
12 42423-60030 42423-60030 / BEARING RETAINER, LEFT

OUTER

$16.23 $12.98
13 42423-60040 42423-60040 / BEARING RETAINER, LEFT

INNER

$29.71 $23.77
13 42423-60040 42423-60040 / BEARING RETAINER, RIGHT

INNER

$29.71 $23.77
14 90520-44038 90520-44038 / BEARING RETAINER LOCK RING, LEFT

$2.93 $2.34
14 90520-44038 90520-44038 / BEARING RETAINER LOCK RING, RIGHT

$2.93 $2.34
15 43517-60020 43517-60020 / ABS ROTOR, RIGHT

$17.44 $13.95
15 43517-60020 43517-60020 / ABS ROTOR, LEFT

$17.44 $13.95
15 43517-60020 43517-60020 / REAR SENSOR RING

LAND CRUISER

$17.44 $13.95
16 47750-60101 47750-60101 / CALIPER, LEFT

$287.38 $229.90
16 47730-60101 47730-60101 / CALIPER, RIGHT

$287.38 $229.90
16 47750-60101 47750-60101 / CALIPER

LAND CRUISER; LEFT

$287.38 $229.90
16 47730-60101 47730-60101 / CALIPER

LAND CRUISER; RIGHT

$287.38 $229.90
17 47721-60031 47721-60031 / MOUNT BRACKET, RIGHT

$137.94 $110.35
17 47721-60031 47721-60031 / MOUNT BRACKET, LEFT

$137.94 $110.35
18 04466-60070 04466-60070 / BRAKE PADS

$77.99 $62.39
18 04466-60070 04466-60070 / REAR PADS

LAND CRUISER

$77.99 $62.39
19 04946-60031 04946-60031 / INSULATOR KIT

PAD ANTI SQUEAL

$45.26 $36.21
20 46504-60060 46504-60060 / BACKING PLATE, LEFT

$488.05 $390.44
20 46503-60100 46503-60100 / BACKING PLATE, RIGHT

$488.05 $390.44
20 46504-60060 46504-60060 / BACKING PLATE

LAND CRUISER; LEFT

$488.05 $390.44
20 46503-60100 46503-60100 / BACKING PLATE

LAND CRUISER; RIGHT

$488.05 $390.44
21 90947-02F26 90947-02F26 / BRAKE HOSE, LEFT

$38.90 $31.12
21 90947-02F25 90947-02F25 / BRAKE HOSE, RIGHT

$38.90 $31.12
21 90947-02F26 90947-02F26 / FLEX HOSE

LAND CRUISER; LEFT

$38.90 $31.12
21 90947-02F25 90947-02F25 / FLEX HOSE

LAND CRUISER; RIGHT

$38.90 $31.12
22 89546-60030 89546-60030 / ABS SENSOR, LEFT

$264.85 $211.88
22 89545-60030 89545-60030 / ABS SENSOR, RIGHT

$264.85 $211.88
22 89545-60030 89545-60030 / REAR SPEED SENSOR

LAND CRUISER; RIGHT

$264.85 $211.88
22 89546-60030 89546-60030 / REAR SPEED SENSOR

LAND CRUISER; LEFT

$264.85 $211.88
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 43503-69035 43503-69035 / HUB ASSY, RIGHT

$354.30 $283.44
1 43503-69035 43503-69035 / HUB ASSY, LEFT

$354.30 $283.44
2 90080-36067 90080-36067 / OUTER BEARING, LEFT

$40.37 $32.30
2 90080-36067 90080-36067 / OUTER BEARING, RIGHT

$40.37 $32.30
3 90080-36098 90080-36098 / INNER BEARING, LEFT

$69.07 $55.26
3 90080-36098 90080-36098 / INNER BEARING, RIGHT

$69.07 $55.26
4 90311-70011 90311-70011 / INNER BEARING OIL SEAL, LEFT

$30.60 $24.48
4 90311-70011 90311-70011 / INNER BEARING OIL SEAL, RIGHT

$30.60 $24.48
5 90214-42030 90214-42030 / INNER BEARING WASHER, RIGHT

$4.17 $3.34
5 90214-42030 90214-42030 / INNER BEARING WASHER, LEFT

$4.17 $3.34
6 43521-60011 43521-60011 / AXLE NUT, RIGHT

$8.42 $6.74
6 43521-60011 43521-60011 / AXLE NUT, LEFT

$8.42 $6.74
7 90215-42025 90215-42025 / WASHER, LEFT

ADJUSTER LOCK

$2.87 $2.30
7 90215-42025 90215-42025 / WASHER, RIGHT

ADJUSTER LOCK

$2.87 $2.30
8 43422-60070 43422-60070 / WASHER GASKET, RIGHT

$2.13 $1.70
8 43422-60070 43422-60070 / WASHER GASKET, LEFT

$2.13 $1.70
9 90942-02083 90942-02083 / WASHER WHEEL STUD, LEFT

$4.65 $3.72
9 90942-02083 90942-02083 / WASHER WHEEL STUD, RIGHT

$4.65 $3.72
10 90250-10032 90250-10032 / WASHER PIN, LEFT

$1.64 $1.31
10 90250-10032 90250-10032 / WASHER PIN, RIGHT

$1.64 $1.31
11 90520-31007 90520-31007 / SNAP RING, LEFT

$2.59 $2.07
11 90520-31007 90520-31007 / SNAP RING, RIGHT

$2.59 $2.07
12 43421-60060 43421-60060 / FLANGE, RIGHT

$69.68 $55.74
12 43421-60060 43421-60060 / FLANGE, LEFT

$69.68 $55.74
13 43423-35010 43423-35010 / DUST CAP, LEFT

$4.14 $3.31
13 43423-35010 43423-35010 / DUST CAP, RIGHT

$4.14 $3.31
14 43512-60171 43512-60171 / ROTOR, LEFT

$87.10 $69.68
14 43512-60171 43512-60171 / ROTOR, RIGHT

$87.10 $69.68
14 43512-60171 43512-60171 / ROTOR

LAND CRUISER

$87.10 $69.68
15 47730-60090 47730-60090 / CALIPER, RIGHT

$427.62 $342.10
15 47750-60090 47750-60090 / CALIPER, LEFT

$427.62 $342.10
15 47750-60090 47750-60090 / CALIPER

LAND CRUISER; LEFT

$427.62 $342.10
15 47730-60090 47730-60090 / CALIPER

LAND CRUISER; RIGHT

$427.62 $342.10
16 47781-60110 47781-60110 / SPLASH SHIELD, RIGHT

$72.89 $58.31
16 47782-60110 47782-60110 / SPLASH SHIELD, LEFT

$72.89 $58.31
16 47782-60110 47782-60110 / DUST SHIELD

LAND CRUISER; LEFT

$72.89 $58.31
16 47781-60110 47781-60110 / DUST SHIELD

LAND CRUISER; RIGHT

$72.89 $58.31
17 90947-02F28 90947-02F28 / BRAKE HOSE, RIGHT

$58.70 $46.96
17 90947-02F29 90947-02F29 / BRAKE HOSE, LEFT

$58.70 $46.96
17 90947-02F28 90947-02F28 / FLEX HOSE

LAND CRUISER; RIGHT

$58.70 $46.96
17 90947-02F29 90947-02F29 / FLEX HOSE

LAND CRUISER; LEFT

$58.70 $46.96
18 89542-60040 89542-60040 / ABS SENSOR, RIGHT

$264.85 $211.88
18 89543-60010 89543-60010 / ABS SENSOR, LEFT

$264.85 $211.88
18 89543-60010 89543-60010 / FRONT SPEED SENSOR

LAND CRUISER; LEFT

$264.85 $211.88
18 89542-60040 89542-60040 / FRONT SPEED SENSOR

LAND CRUISER; RIGHT

$264.85 $211.88
19 04465-60230 04465-60230 / BRAKE PADS

$77.99 $62.39
19 04465-60230 04465-60230 / FRONT PADS

LAND CRUISER

$77.99 $62.39
20 04945-60010 04945-60010 / INSULATOR KIT

PAD ANTI SQUEAL

$68.48 $54.78
No. Part # Part # / Description List Price Price
N/A 89540-60430 89540-60430 / CONTROL MODULE

LAND CRUISER; ALL

$1,844.83 $1,475.86