BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 1998 Toyota T100

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

1998 Toyota T100

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
1 42431-35210 42431-35210 / DRUM

1/2 TON

$133.95 $107.16
2 47043-35160 47043-35160 / BACKING PLATE, RIGHT

2WD, 1/2 TON

$99.50 $79.60
2 47044-35150 47044-35150 / BACKING PLATE, LEFT

2WD, 1/2 TON

$99.50 $79.60
2 47043-35150 47043-35150 / BACKING PLATE, RIGHT

4WD

$124.24 $99.39
2 47044-35140 47044-35140 / BACKING PLATE, LEFT

4WD

$124.24 $99.39
3 47324-34050 47324-34050 / BRAKE TUBE, RIGHT

2WD, 4 CYLINDER

- -
3 47324-34070 47324-34070 / BRAKE TUBE, RIGHT

2WD, 6 CYLINDER, 1 TON

- -
3 47324-34060 47324-34060 / BRAKE TUBE, RIGHT

2WD, 6 CYLINDER, 1/2 TON

$12.90 $10.32
3 47324-34080 47324-34080 / BRAKE TUBE, RIGHT

4WD

$13.33 $10.66
4 47325-34050 47325-34050 / BRAKE TUBE, LEFT

2WD, 4 CYLINDER

- -
4 47325-34060 47325-34060 / BRAKE TUBE, LEFT

2WD, 6 CYLINDER, 1/2 TON

$24.48 $19.58
4 47325-34070 47325-34070 / BRAKE TUBE, LEFT

2WD, 6 CYLINDER, 1 TON

- -
4 47325-34080 47325-34080 / BRAKE TUBE, LEFT

4WD

$23.22 $18.58
5 43517-35010 43517-35010 / ABS ROTOR

$59.07 $47.26
6 04895-34010 04895-34010 / SPEED SENSOR, RIGHT

2WD

$726.38 $581.10
6 04895-34010 04895-34010 / SPEED SENSOR, LEFT

2WD

$726.38 $581.10
6 04895-34010 04895-34010 / REAR SPEED SENSOR

T100; 2WD

$726.38 $581.10
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 43423-35010 43423-35010 / GREASE CAP, RIGHT

4WD

$4.14 $3.31
1 43423-35010 43423-35010 / GREASE CAP, LEFT

4WD

$4.14 $3.31
2 43421-35010 43421-35010 / BEARING FLANGE, RIGHT

4WD

$148.92 $119.14
2 43421-35010 43421-35010 / BEARING FLANGE, LEFT

4WD

$148.92 $119.14
3 43422-60010 43422-60010 / BEARING FLANGE GASKET, RIGHT

4WD

$1.18 $0.94
3 43422-60010 43422-60010 / BEARING FLANGE GASKET, LEFT

4WD

$1.18 $0.94
4 90520-27023 90520-27023 / BEARING FLANGE SNAP RING, LEFT

4WD

$2.70 $2.16
4 90520-27023 90520-27023 / BEARING FLANGE SNAP RING, RIGHT

4WD

$2.70 $2.16
5 90560-27005 90560-27005 / BEARING FLANGE SPACER, LEFT

4WD

$1.90 $1.52
5 90560-27005 90560-27005 / BEARING FLANGE SPACER, RIGHT

4WD

$1.90 $1.52
6 43521-60011 43521-60011 / AXLE NUT, LEFT

4WD, OUTER

$8.42 $6.74
7 43521-60011 43521-60011 / AXLE NUT, RIGHT

4WD, INNER

$8.42 $6.74
8 90215-42025 90215-42025 / AXLE NUT WASHER, LEFT

4WD, OUTER

$2.87 $2.30
8 90215-42025 90215-42025 / AXLE NUT WASHER, RIGHT

4WD, OUTER

$2.87 $2.30
9 90214-42030 90214-42030 / AXLE NUT WASHER, RIGHT

4WD, INNER

$4.17 $3.34
9 90214-42030 90214-42030 / AXLE NUT WASHER, LEFT

4WD, INNER

$4.17 $3.34
10 90080-36067 90080-36067 / OUTER BEARING, LEFT

4WD

$40.37 $32.30
10 90080-36067 90080-36067 / OUTER BEARING, RIGHT

4WD

$40.37 $32.30
11 90368-49084-77 90368-49084-77 / INNER BEARING, LEFT

4WD

$74.39 $59.51
11 90368-49084-77 90368-49084-77 / INNER BEARING, RIGHT

4WD

$74.39 $59.51
13 90942-02049 90942-02049 / HUB ASSY, RIGHT

4WD, BOLT

$4.14 $3.31
13 90942-02049 90942-02049 / HUB ASSY, LEFT

4WD, BOLT

$4.14 $3.31
14 90311-66003 90311-66003 / HUB ASSY SEAL

4WD, INNER

$25.26 $20.21
15 90313-92001 90313-92001 / HUB ASSY SEAL

4WD, OUTER, W/O ABS

$57.98 $46.38
15 90313-98001 90313-98001 / HUB ASSY SEAL

4WD, OUTER, W/ABS

$40.24 $32.19
16 43512-35200 43512-35200 / ROTOR, LEFT

4WD

$94.71 $75.77
16 43512-35200 43512-35200 / ROTOR, RIGHT

4WD

$94.71 $75.77
16 43512-35200 43512-35200 / ROTOR

T100; 4WD

$94.71 $75.77
17 47730-35090 47730-35090 / CALIPER, RIGHT

4WD

$565.57 $452.46
17 47750-35090 47750-35090 / CALIPER, LEFT

4WD

$566.60 $453.28
17 47750-35090 47750-35090 / CALIPER

T100; LEFT; 4WD

$566.60 $453.28
17 47730-35090 47730-35090 / CALIPER

T100; RIGHT; 4WD

$565.57 $452.46
18 47704-35062 47704-35062 / SPLASH SHIELD, LEFT

4WD

$143.55 $114.84
18 47703-35062 47703-35062 / SPLASH SHIELD, RIGHT

4WD

$143.55 $114.84
24 89542-35010 89542-35010 / SPEED SENSOR, RIGHT

4WD

$295.68 $236.54
24 89542-35010 89542-35010 / FRONT SPEED SENSOR

T100; 4WD; RIGHT

$295.68 $236.54
25 89543-35010 89543-35010 / SPEED SENSOR, LEFT

4WD

$285.48 $228.38
25 89543-35010 89543-35010 / FRONT SPEED SENSOR

T100; 4WD; LEFT

$285.48 $228.38
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 43502-39085 43502-39085 / OUTER BEARING, LEFT

2WD

$287.51 $230.01
1 43502-39085 43502-39085 / OUTER BEARING, RIGHT

2WD

$287.51 $230.01
2 90080-36052 90080-36052 / INNER BEARING, LEFT

2WD

$43.70 $34.96
2 90080-36052 90080-36052 / INNER BEARING, RIGHT

2WD

$43.70 $34.96
3 90311-50005 90311-50005 / INNER BEARING SEAL

2WD

$9.93 $7.94
4 43514-34010 43514-34010 / GREASE CAP

2WD

$9.86 $7.89
5 43503-39015 43503-39015 / HUB ASSY, LEFT

2WD

$288.50 $230.80
5 43503-39015 43503-39015 / HUB ASSY, RIGHT

2WD

$288.50 $230.80
6 43512-34030 43512-34030 / BRAKE ROTOR, RIGHT

2WD, 1/2 TON

$94.71 $75.77
6 43512-34030 43512-34030 / BRAKE ROTOR, LEFT

2WD, 1/2 TON

$94.71 $75.77
6 43512-34030 43512-34030 / ROTOR

T100; 2WD; 1/2 TON

$94.71 $75.77
7 47750-34010 47750-34010 / CALIPER, LEFT

2WD, 1/2 TON

$469.00 $375.20
7 47730-34010 47730-34010 / CALIPER, RIGHT

2WD, 1/2 TON

$385.62 $308.50
7 47730-34010 47730-34010 / CALIPER

T100; RIGHT; 2WD; 1/2 TON

$385.62 $308.50
7 47750-34010 47750-34010 / CALIPER

T100; LEFT; 2WD; 1/2 TON

$469.00 $375.20
8 47721-34010 47721-34010 / MOUNT BRACKET, RIGHT

2WD, 1/2 TON

$135.56 $108.45
8 47722-34010 47722-34010 / MOUNT BRACKET, LEFT

2WD, 1/2 TON

$133.55 $106.84
9 47704-34020 47704-34020 / SPLASH SHIELD, LEFT

2WD, W/ABS

- -
9 47703-34020 47703-34020 / SPLASH SHIELD, RIGHT

2WD, W/ABS

$73.53 $58.82
9 47703-34010 47703-34010 / SPLASH SHIELD, RIGHT

2WD, W/O ABS

$73.53 $58.82
9 47704-34010 47704-34010 / SPLASH SHIELD, LEFT

2WD, W/O ABS

$71.11 $56.89
10 90947-02717 90947-02717 / HOSE, LEFT

2WD

$52.01 $41.61
10 90947-02698 90947-02698 / HOSE, RIGHT

2WD

$52.01 $41.61
10 90947-02717 90947-02717 / FLEX HOSE

T100; 2WD; LEFT

$52.01 $41.61
10 90947-02698 90947-02698 / FLEX HOSE

T100; 2WD; RIGHT

$52.01 $41.61
11 89542-34010 89542-34010 / SPEED SENSOR, RIGHT

2WD

$301.46 $241.17
11 89542-34010 89542-34010 / FRONT SPEED SENSOR

T100; 2WD; RIGHT

$301.46 $241.17
12 89543-34010 89543-34010 / SPEED SENSOR, LEFT

2WD

$301.46 $241.17
12 89543-34010 89543-34010 / FRONT SPEED SENSOR

T100; 2WD; LEFT

$301.46 $241.17
No. Part # Part # / Description List Price Price
N/A 44050-34010 44050-34010 / MODULATOR VALVE

T100; 1 TON

- -
No. Part # Part # / Description List Price Price
N/A 04895-34020 04895-34020 / REAR SPEED SENSOR

T100; 4WD

$748.82 $599.06