BRAKES/ANTI-LOCK BRAKES for 1997 Toyota Paseo

Select ANTI-LOCK BRAKES Part

1997 Toyota Paseo

Change vehicle

No. Part # Part # / Description List Price Price
1 43525-20030 43525-20030 / Lock Cap, LEFT

$3.53 $2.82
1 43525-20030 43525-20030 / Lock Cap, RIGHT

$3.53 $2.82
2 90179-22020 90179-22020 / Axle Nut, RIGHT

$2.61 $2.09
2 90179-22020 90179-22020 / Axle Nut, LEFT

$2.61 $2.09
3 43512-16120 43512-16120 / Rotor, LEFT

$86.80 $69.44
3 43512-16120 43512-16120 / Rotor, RIGHT

$86.80 $69.44
3 43512-16120 43512-16120 / Rotor

PASEO

$86.80 $69.44
4 43502-16040 43502-16040 / Hub, LEFT

$156.78 $125.42
4 43502-16040 43502-16040 / Hub, RIGHT

$156.78 $125.42
5 90942-02047 90942-02047 / Hub Wheel Stud, LEFT

$5.40 $4.32
5 90942-02047 90942-02047 / Hub Wheel Stud, RIGHT

$5.40 $4.32
6 90369-38006-77 90369-38006-77 / Bearing, LEFT

$111.38 $89.10
6 90369-38006-77 90369-38006-77 / Bearing, RIGHT

$111.38 $89.10
7 90521-77001 90521-77001 / Bearing Snap Ring, LEFT

$6.44 $5.15
7 90521-77001 90521-77001 / Bearing Snap Ring, RIGHT

$6.44 $5.15
8 90311-54003 90311-54003 / Bearing Oil Seal, LEFT

OUTER

$9.19 $7.35
8 90311-54003 90311-54003 / Bearing Oil Seal, RIGHT

OUTER

$9.19 $7.35
9 90311-56017 90311-56017 / Bearing Oil Seal, LEFT

INNER, W/ABS

$24.62 $19.70
9 90311-56016 90311-56016 / Bearing Oil Seal, LEFT

INNER, W/O ABS

$19.51 $15.61
9 90311-56017 90311-56017 / Bearing Oil Seal, RIGHT

INNER, W/ABS

$24.62 $19.70
9 90311-56016 90311-56016 / Bearing Oil Seal, RIGHT

INNER, W/O ABS

$19.51 $15.61
10 47781-10060 47781-10060 / Splash Shield, RIGHT

$31.69 $25.35
10 47782-10060 47782-10060 / Splash Shield, LEFT

$31.69 $25.35
10 47782-10060 47782-10060 / Backing Plate

PASEO; LEFT

$31.69 $25.35
10 47781-10060 47781-10060 / Backing Plate

PASEO; RIGHT

$31.69 $25.35
11 47730-10100 47730-10100 / Caliper, RIGHT

W/ABS

$432.22 $345.78
11 47750-10101 47750-10101 / Caliper, LEFT

W/ABS

$432.22 $345.78
11 47730-16090 47730-16090 / Caliper, RIGHT

W/O ABS

$397.74 $318.19
11 47750-16090 47750-16090 / Caliper, LEFT

W/O ABS

$397.74 $318.19
11 47750-16090 47750-16090 / Caliper

PASEO; LEFT; W/O ABS

$397.74 $318.19
11 47750-10101 47750-10101 / Caliper

PASEO; LEFT; W/ABS

$432.22 $345.78
11 47730-16090 47730-16090 / Caliper

PASEO; RIGHT; W/O ABS

$397.74 $318.19
12 90947-02814 90947-02814 / Flex Hose, LEFT

$74.99 $59.99
12 90947-02813 90947-02813 / Flex Hose, RIGHT

$74.99 $59.99
12 90947-02813 90947-02813 / Flex Hose

PASEO; RIGHT

$74.99 $59.99
12 90947-02814 90947-02814 / Flex Hose

PASEO; LEFT

$74.99 $59.99
13 89542-10020 89542-10020 / Speed Sensor, RIGHT

$300.83 $240.66
13 89543-10020 89543-10020 / Speed Sensor, LEFT

$300.83 $240.66
13 89543-10020 89543-10020 / Front Speed Sensor

PASEO; LEFT

$300.83 $240.66
13 89542-10020 89542-10020 / Front Speed Sensor

PASEO; RIGHT

$300.83 $240.66
No. Part # Part # / Description List Price Price
1 42043-19045 42043-19045 / Brake Drum, RIGHT

W/ABS

$126.29 $101.03
1 42043-19045 42043-19045 / Brake Drum, LEFT

W/ABS

$126.29 $101.03
1 42043-19045 42043-19045 / Drum

PASEO; W/ABS; FROM 12/95

$126.29 $101.03
2 90942-02047 90942-02047 / Brake Drum Wheel Bolt, LEFT

$5.40 $4.32
2 90942-02047 90942-02047 / Brake Drum Wheel Bolt, RIGHT

$5.40 $4.32
3 90368-17017-77 90368-17017-77 / Outer Bearing, LEFT

$39.37 $31.50
3 90368-17017-77 90368-17017-77 / Outer Bearing, RIGHT

$39.37 $31.50
4 90366-27001 90366-27001 / Inner Bearing, LEFT

$46.20 $36.96
4 90366-27001 90366-27001 / Inner Bearing, RIGHT

$46.20 $36.96
5 90311-38037 90311-38037 / Inner Bearing Oil Seal, LEFT

$9.13 $7.30
5 90311-38037 90311-38037 / Inner Bearing Oil Seal, RIGHT

$9.13 $7.30
6 94125-41600 94125-41600 / Axle Nut, LEFT

$1.84 $1.47
6 94125-41600 94125-41600 / Axle Nut, RIGHT

$1.84 $1.47
7 90214-16010 90214-16010 / Axle Nut Washer, LEFT

$2.24 $1.79
7 90214-16010 90214-16010 / Axle Nut Washer, RIGHT

$2.24 $1.79
8 43525-20011 43525-20011 / Lock Cap, LEFT

$5.26 $4.21
8 43525-20011 43525-20011 / Lock Cap, RIGHT

$5.26 $4.21
9 43514-10030 43514-10030 / Grease Cap, LEFT

$4.57 $3.66
9 43514-10030 43514-10030 / Grease Cap, RIGHT

$4.57 $3.66
10 47044-10070 47044-10070 / Backing Plate, LEFT

W/ABS, FROM 12/95

$75.62 $60.50
10 47043-10070 47043-10070 / Backing Plate, RIGHT

W/ABS, FROM 12/95

$75.62 $60.50
10 47044-10050 47044-10050 / Backing Plate, LEFT

W/O ABS

$77.00 $61.60
10 47043-10050 47043-10050 / Backing Plate, RIGHT

W/O ABS

$77.00 $61.60
10 47043-10050 47043-10050 / Backing Plate

PASEO; RIGHT; W/O ABS

$77.00 $61.60
10 47044-10050 47044-10050 / Backing Plate

PASEO; LEFT; W/O ABS

$77.00 $61.60
10 47044-10070 47044-10070 / Backing Plate

PASEO; LEFT; W/ABS; FROM 12/95

$75.62 $60.50
10 47043-10070 47043-10070 / Backing Plate

PASEO; RIGHT; W/ABS; FROM 12/95

$75.62 $60.50
11 90947-02637 90947-02637 / Flex Hose, LEFT

$48.44 $38.75
11 90947-02637 90947-02637 / Flex Hose, RIGHT

$48.44 $38.75
11 90947-02637 90947-02637 / Flex Hose

PASEO

$48.44 $38.75
12 89546-10030 89546-10030 / ABS Sensor Wire, LEFT

$300.83 $240.66
12 89545-10030 89545-10030 / ABS Sensor Wire, RIGHT

$300.83 $240.66
12 89546-10030 89546-10030 / Rear Speed Sensor

PASEO; LEFT

$300.83 $240.66
12 89545-10030 89545-10030 / Rear Speed Sensor

PASEO; RIGHT

$300.83 $240.66